Banner Logo
Banner Desc

 

 

 

 

 

White Line 

 

 

 

 

Guild Entrance Course

 

 

 

 

 

Becoming a Guild member should be the aim of every serious knifemaker in South Africa. There are numerous benefits to being a Guild member, you can attend the best knife show in the country, you get to rub shoulders with some of the best knifemakers out there and the fact that you then belong to one of the most prestigious Guilds in the world. But joining the Guild is not easy, you need to submit 5 knives and get a 75% pass rate, as judged according to a strict schedule.

This course is aimed at getting you, the knifemaker ready to submit knives for Guild membership.

The knives are evaluated, advice given on how to improve areas that are found to be lacking, the marking schedule is discussed and the student is told how to optimize their chances of a favourable result. This tutoring is ongoing and could comprise of many sessions evaluating the progress until you are ready to submit the knives to the adjudication committee. At this stage the prospect of failing is not an option and you will soon be counted among the elite knifemakers in South Africa.

I will guide you through the whole process and guarantee success.

Price R4 500.00 excl  Vat

Testimonial from a new Guild member:

""""

Ek ken Bertie reeds sedert 1994 toe ek my Cultermatic by hom gekoop het. Later het ook ‘n Disc grinder en Mini Cultermatic gevolg. Masjiene wat ek tot vandag nog gebruik. Ek het toe reeds daaroor begin dink, nee droom, om eendag lid van die Gilde te word maar werksomstandighede het my met baie min tyd gelaat en so het die jare verby gegaan. Na my aftrede was daar weer tyd beskikbaar en het ek ernstig begin dink aan lidmaatskap by die Gilde.

In 2013 het ek die mes kompetisie vir nie-gilde lede gewen en het die uitdaging om lid van die Gilde te word weer baie sterk na vore gekom.

Bertie het aangebied dat ek my messe vir hom moet bring vir ‘n opinie. Ek was baie in my skik met daardie messe van my. Bertie het hulle bekyk en net sy kop geskud en vir my gesê wat ek moet doen om hulle te verbeter. Na nog 2 besoeke, sien Rome is nie in 1 dag gebou nie, het hy vir my die groen lig gegee om die messe aan te bied vir toelating tot die Gilde. My aansoek was suksesvol!

Op sy eerlike en baie praktiese manier het hy my oë oopgemaak om na die fyner punte van voorkoms, afwerking en passing van die verskillende komponente van die messe te kyk. Ek is beslis baie dank aan hom verskuldig.

‘n Droom is verwesentlik.

Orton Becker

""""

 

 

 

 

 

White Line 

instagram-logo 50

Copyright © 1999 - 2020 Bertie Rietveld - Distinctive Knife Creations

Copywrite design white

White Line